Danh mục các di tích, danh thắng, lễ hội, bảo vật quốc gia đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chủ nhật - 28/08/2022 20:35 - 1614 lượt xem
Khu di tích danh thắng Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Khu di tích danh thắng Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Danh mục các di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh hải dương, tính đến tháng 7/2022
DANH MỤC CÁC DI TÍCH ĐÃ XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
Tính đến tháng 7/2022
 
1. Các di tích, cụm di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt (đến tháng 7/2022)
STT Tên di tích Địa điểm Số Quyết định
1 Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc Thuộc các xã, phường: Cộng Hòa, Hưng Đạo, thành phố Chí Linh 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012
2 Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương Thuộc các phường: An Sinh, Phạm Thái, Duy Tân, thị xã Kinh Môn 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016
3 Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia Thuộc các xã: Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, huyện Cẩm Giàng 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017
4 Di tích lịch sử Văn miếu Mao Điền Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017
 
2. Danh mục di tích xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đến tháng 7/2022) 
STT Tên di tích Địa điểm Số Quyết định
1 Chùa Đông Cao Xã Đông Xuyên - huyện Ninh Giang 15-VH/QĐ ngày 13/3/1974
2 Đình Huề Trì P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn 15-VH/QĐ ngày 13/3/1974
3 Chùa Động Ngọ Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương 15-VH/QĐ ngày 13/3/1974
4 Đình Nhân Lý TT Nam Sách - huyện Nam Sách 92-VHTT/QĐ ngày 10/7/1980
5 Đền Quát Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc 28-VH/QĐ ngày 18/01/1988
6 Đình Đông Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện 28-VH/QĐ ngày 18/01/1988
7 Quần thể di tích Đền Cao P. An Lạc - TP. Chí Linh 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988
8 Lăng mộ Đỗ Quang, đình Phương Điếm TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc 1570-VH/QĐ ngày 5/9/1989
9 Đền Cuối và khu lăng mộ Nguyễn Chế Nghĩa TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc 1570-VH/QĐ ngày 5/9/1989
10 Chùa Trăm gian (chùa An Ninh) Xã An Bình - huyện Nam Sách 168 VH/QĐ ngày 2/3/1990
11 Chùa Minh Khánh (Chùa Hương) TT Thanh Hà - huyện Thanh Hà 34 VH/QĐ ngày 9/1/1990
12 Đền Ngư Uyên P. Long Xuyên - Thị xã Kinh Môn 168 VH/QĐ ngày 2/3/1990
13 Đình Đào Lâm Xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện 168 VH/QĐ ngày 2/3/1990
14 Đình - đền và chùa thôn Đồng Bào Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương 154-QĐ ngày 25/1/1991
15 Đền Vàng Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương 2307/QĐ ngày 30/12/1991
16 Đình An Tân Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc 154-QĐ ngày 25/1/1991
17 Miếu Chợ Cốc Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc 154-QĐ ngày 25/1/1991
18 Đình chùa Châu Khê Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang 154-QĐ ngày 25/1/1991
19 Chùa Thanh Mai Xã Hoàng Hoa Thám - TP. Chí Linh 97/QĐ ngày 21/1/1992
20 Đình Vạn Niên TT Nam Sách - huyện Nam Sách 97/QĐ ngày 21/1/1992
21 Từ Vũ Thượng đáp Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách 97/QĐ ngày 21/1/1992
22 Di tích khảo cổ học Chu Đậu Xã Thái Tân - huyện Nam Sách 97/QĐ ngày 21/1/1992
23 Đình Đầu Xã Hợp Tiến - huyện Nam Sách 97/QĐ ngày 21/1/1992
24 Chùa Muống
(Quang Khánh tự)
Xã Ngũ Phúc - huyện Kim Thành 97/QĐ ngày 21/1/1992
25 Đình Liễu Tràng P. Tân Hưng - TP. Hải Dương 97/QĐ ngày 21/1/1992
26 Đền Đươi Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc 97/QĐ ngày 21/1/1992
27 Chùa Dâu Xã Nhật Tân - huyện Gia Lộc 97/QĐ ngày 21/1/1992
28 Đình Trịnh Xuyên Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang 97/QĐ ngày 21/1/1992
29 Khu di tích Đinh Văn Tả P. Quang Trung - TP. Hải Dương 68-VH/QĐ ngày 29/1/1993
30 Đình - Đền - chùa Bảo Sài P. Phạm Ngũ Lão - TP. Hải Dương 68-VH/QĐ ngày 29/1/1993
31 Đền - đình Sượt P. Thanh Bình - TP. Hải Dương 68 QĐ/BT ngày 29/1/1993
32 Chùa Hào Xá
(Bạch Hào tự)
Xã Thanh Xá - huyện Thanh Hà 74-VH/QĐ ngày 2/2/1993
33 Hang Đốc Tít, hang Hàm Long, hang Tâm Long P. Minh Tân - Thị xã Kinh Môn 774 QĐ/BT ngày 21/6/1993
34 Nghè - chùa Gia Cốc Xã Tứ Cường - huyện Thanh Miện 281 QĐ/BT ngày 24/3/1993
35 Nhà thờ họ Nhữ Xã Thái Học - huyện Bình Giang 74-VH/QĐ ngày 2/2/1993
36 Đình Quý Dương Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng 68-VH/QĐ ngày 29/1/1993
37 Đình Chí Linh Xã Nhân Huệ - TP. Chí Linh 502 QĐ/BT ngày 28/4/1994
38 Đền Sinh - Đền Hoá Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh 295-QĐ/BT ngày 12/2/1994
39 Đền Gốm P. Cổ Thành - TP. Chí Linh 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
40 Chùa Cả Xã Tân An - huyện Thanh Hà 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
41 Nghè Đồn Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách 372-QĐ/BT ngày 10/3/1994
42 Đền Ngọc Hoa Xã Thanh An - huyện Thanh Hà 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
43 Đình Lôi Động Xã Tân An - huyện Thanh Hà 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
44 Đình Chùa Kim Quan TT Cẩm Giang - huyện Cẩm Giàng 226-QĐ/BT ngày 5/2/1992
45 Đình chùa Khuê Bích Xã Thượng Quận - Thị xã Kinh Môn 921 QĐ/BT ngày 20/7/1994
46 Đình chùa An Thuỷ P. Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn 295-QĐ/BT ngày 12/2/1994
47 Đình Thủ Pháp Xã Đoàn Kết - huyện Thanh Miện 321-QĐ/BT ngày 12/2/1994
48 Đình chùa Đồng Niên P. Việt Hòa - TP. Hải Dương 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
49 Đình Ngọc Uyên P. Ngọc Châu - TP. Hải Dương 226-QĐ/BT ngày 5/2/1994
50 Chùa Lâm
(Đông Dương tự)
Xã Minh Đức - huyện Tứ Kỳ 295-QĐ/BT ngày 12/2/1994
51 Đền Chùa Cậy Xã Long Xuyên - huyện Bình Giang 921 QĐ/BT ngày 20/7/1994
52 Đình Cao Xá Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang 502 QĐ/BT ngày 28/4/1994
53 Chùa Văn Thai
(Sùng Huyền tự)
Xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng 372-QĐ/BT ngày 10/3/1994
54 Đền Long Động Xã Nam Tân - huyện Nam Sách 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
55 Đền An Liệt Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
56 Đình - Chùa Dưỡng Thái Xã Phúc Thành - huyện Kim Thành 1568 QĐ/BT ngày 20/4/1995
57 Đình Kiên Lao Xã Đại Đức - huyện Kim Thành 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
58 Đình Đồng Tái Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc 1568 QĐ/BT ngày 20/4/1995
59 Đình Quán Đào Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
60 Đình Bồ Dương Xã Hồng Phong - huyện Ninh Giang 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
61 Đình Nhân Kiệt Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang 2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995
62 Hang Chùa Mộ P. Tân Dân - Thị xã Kinh Môn 65 QĐ/BT ngày 16/01/1995
63 Đình - Chùa Cao Xá Xã Cao An - huyện Cẩm Giàng 65 QĐ/BT ngày 16/1/1995
64 Đình Trạm Nội Xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng 65 QĐ/BT ngày 16/01/1995
65 Đình Thạch Lỗi Xã Thạch Lỗi - huyện Cẩm Giàng 1460-QĐ/VH ngày 28/6/1996
66 Đình Mậu Duyệt Xã Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng 51 QĐ/BT ngày 12/01/1996
67 Đình - chùa Vũ Thượng P. Ái Quốc - TP. Hải Dương 1460-QĐ/VH ngày 28/6/1996
68 Đình Ninh Xá Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn 141-QĐ/VH ngày 23/01/1997
69 Đình Đạo Phái Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện 141-QĐ/VH ngày 23/01/1997
70 Đình Tự Đông P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương 141-QĐ/VH ngày 23/1/1997
71 Chùa Phú Khê Xã Thái Học - huyện Bình Giang 985-QĐ/VH ngày 07/5/1997
72 Chùa Nghi Khê
(chùa Phúc Diên)
Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ 3951-QĐ/BVHTT ngày 20/12/1997
73 Chùa Đồng Neo Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương 3951-QĐ/BVHTT ngày 20/12/1997
74 Khu di tích Phượng Hoàng P. Văn An - TP. Chí Linh 2161/1998-QĐ-BVHTT ngày 11/10/1998
75 Đình Vô Lượng Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc 95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998
76 Đình Cúc Bồ Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang 95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998
77 Đình Kim Đôi Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng 95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998
78 Mộ Phạm Đình Hổ và lầu bình thơ Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
79 Miếu Đan Loan Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
80 Đình Đỗ Xá Xã Ứng Hòe - huyện Ninh Giang 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
81 Đình Đồng Quan Nội Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
82 Miếu Phạm Xá Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
83 Đình Đỗ Lâm Thượng Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
84 Đình Thuý Lâm Xã Thanh Sơn - huyện Thanh Hà 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
85 Chùa Linh ứng và Cầu đá Hà Tràng Xã Thăng Long - Thị xã Kinh Môn 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
86 Chùa Khánh Linh Xã Phượng Kỳ - huyện Tứ Kỳ 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
87 Đình Trình Xá Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc 05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999
88 Đình Hậu Bổng Xã Quang Minh - huyện Gia Lộc 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
89 Đình chùa Văn Xá P. Ái Quốc - TP. Hải Dương 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
90 Đình Đỗ Lâm Hạ Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
91 Đình Phú Lộc Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
92 Chùa Phú Lộc Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
93 Chùa Nhữ Xá Xã Hồng Quang - huyện Thanh Miện 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
94 Đình Ngọc Cục Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
95 Đình Ngọc Lâm Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
96 Đình Vũ Xá P. Ái Quốc - TP. Hải Dương 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
97 Miếu Tứ Giáp Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
98 Đình Cao Dương Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
99 Đình Lương Xá Xã Kim Liên - huyện Kim Thành 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
100 Đình Xạ Sơn Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
101 Tháp Cửu phẩm liên hoa chùa Linh Quang Xã Kim Liên - huyện Kim Thành 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
102 Đình Mạc Xá Xã Tân Hồng - huyện Bình Giang 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
103 Đình Bùi Xá Hạ Xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
104 Đình Bùi Xá Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
105 Chùa Ngọc Lộ Xã Tân Việt - huyện Thanh Hà 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
106 Đền Từ Hạ Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
107 Đền Từ Xá Xã Đoàn Kết - huyện Thanh Miện 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001
108 Đình Quỳnh Gôi Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ 20/2001/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2001
109 Đền Thiên Kỳ Xã Hoành Sơn - Thị xã Kinh Môn 20/2001/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2001
110 Miếu Lai Cầu Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
111 Chùa Phú Quân Xã Định Sơn - huyện Cẩm Giàng 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
112 Mộ và đình thờ Đỗ Uông
(Đình Đoàn Lâm)
Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
113 Cửu phẩm liên hoa và chùa Khánh Quang Xã Kim Tân - huyện Kim Thành 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
114 Đàn Thiện Phù Tải Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
115 Chùa Trông Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang 39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002
116 Đền Quốc Phụ P. Chí Minh - TP. Chí Linh 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003
117 Chùa đình Đan Tràng Xã Đức Chính - huyện Cẩm Giàng 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003
118 Đền thờ Đặng Huyền Thông Xã Minh Tân - huyện Nam Sách 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004
119 Đình Khánh Hội P. Nam Đồng - TP. Hải Dương 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004
120 Đình Mỹ Xá Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004
121 Đình - Nghè Ngọc Lâu Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004
122 Đình Thiệu Mỹ Xã Vĩnh Lập - huyện Thanh Hà 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004
123 Đình Nội Hợp Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn 17/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006  
124 Đình Phù Cựu Xã Văn Hội - huyện Ninh Giang 16/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006
125 Đình Lãng Xuyên Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc 15/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006
126 Đình Trữ La TT Cẩm Giang - huyện Cẩm Giàng 18/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006
127 Đình Mai Xá Xã Hiệp Lực - huyện Ninh Giang 05/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/01/2006
128 Đình An Nghĩa TT Lai Cách - huyện Cẩm Giàng 06/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/01/2006
129 Đình Khoai Xã Tứ Cường - huyện Thanh Miện 14/2007/QĐ-BVHTT ngày 13/6/2007
130 Đình Ngọc Lặc Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương 13/2007/QĐ-BVHTT ngày 13/6/2007
131 Đình Phương Quất Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn 18/2007/QĐ-BVHTT ngày 14/6/2007
132 Đền Tranh Xã Đồng Tâm - huyện Ninh Giang 1214/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2009
133 Đình Kim Trang Tây Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện 3991/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2009
134 Đình Kim Trang Đông Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện 3990/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2009
135 Đình Lâu Động Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn 4700/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009
136 Đình Quý Khê Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng 4701/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009
137 Đình - Miếu Mộ Trạch Xã Tân Hồng - huyện Bình Giang 4702/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009
138 Mộ và Đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ P. Văn An - TP. Chí Linh 2102/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014
139 Đảo cò Xã Chi Lăng Nam - huyện Thanh Miện 2104/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014
140 Đền thờ Khúc Thừa Dụ Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang 2103/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014
141 Chùa Huề Trì P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn 2080/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017
142 Mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (Họ Trần Điền Trì) Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách 31/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020
 
3. Danh mục các di tích xếp hạng cấp tỉnh (đến tháng 7/2022)
 
STT Tên di tích Địa điểm Số Quyết định
1 Chùa Đồng Xuyên Xã Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
2 Đền Chợ Cháy Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
3 Đền thờ và Lăng mộ Trần Xuân Yến Xã An Thượng - TP. Hải Dương 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
4 Đền - Chùa Trung Quê Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
5 Chùa Hương Lai Xã Minh Hòa - Thị xã Kinh Môn 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
6 Đình Đồng Đội Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
7 Đình Phú Thọ P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
8 Chùa Sộp Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
9 Đình Dậu Trì Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
10 Chùa An Quý Xã Nguyên Giáp - huyện Tứ Kỳ 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
11 Chùa Đồng Xã Đồng Cẩm - huyện Kim Thành 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
12 Đình Phương Độ P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
13 Đình - Chùa Phượng Hoàng Hạ TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
14 Chùa Thừng Xã Kim Đính - huyện Kim Thành 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
15 Đình Ngô Đồng Xã Nam Hưng - huyện Nam Sách 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
16 Đình Phúc Mại Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
17 Đình Chi Khê Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
18 Chùa Ngũ Đài P. Hoàng Tiến - TP. Chí Linh 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
19 Đền Độ My Xã Quang Trung - huyện Tứ Kỳ 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
20 Miếu Đông Lĩnh Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
21 Đình - chùa Bằng Trai Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
22 Miếu - chùa Phúc Duyên P. Hải Tân - TP. Hải Dương 629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005
23 Đình - Chùa Nhị Châu P. Nhị Châu - TP. Hải Dương 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
24 Đình Châu Bộ Xã Hiệp Hòa - Thị xã Kinh Môn 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
25 Miếu Cả Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
26 Miếu, chùa My Động Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
27 Miếu Tây Xã Hồng Phúc - huyện Ninh Giang 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
28 Đình Thủ Chính P. Đồng Lạc - TP. Chí Linh 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
29 Đình Trinh Nữ Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
30 Đình Mậu Tài Xã Cẩm Điền - huyện Cẩm Giàng 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
31 Đình, đền Lạc Dục Xã Hưng Đạo - huyện Tứ Kỳ 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
32 Đình Buộm Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
33 Đình Nại Thượng Xã Đại Đức - huyện Kim Thành 4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005
34 Miếu - chùa Bình Đê Xã Bình Xuyên - huyện Bình Giang 4763/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
35 Đình Hà Liễu Xã Thanh Quang - huyện Nam Sách 4769/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
36 Chùa Hiền Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà 4765/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
37 Đền Tòng Thiện Xã Thanh Lang - huyện Thanh Hà 4766/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
38 Đình Lộ Xá Xã Thăng Long - Thị xã Kinh Môn 4768/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
39 Đình Giâm Me Xã Đồng Tâm - huyện Ninh Giang 4758/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
40 Đền Phú Mỹ Xuân Hoa Xã Bình Dân - huyện Kim Thành 4767/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
41 Miếu Rồng Xã Nhật Tân - huyện Gia Lộc 4759/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
42 Đình Lương Xá Xã Lương Điền - huyện Cẩm Giàng 4762/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
43 Đình Hà Hải Xã Hà Kỳ - huyện Tứ Kỳ 4760/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
44 Chùa - đình Cẩm Khê P. Tứ Minh - TP. Hải Dương 4764/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
45 Đền Từ Ô Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện 4761/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
46 Khu di tích Đền Khê Khẩu P. Văn Đức - TP. Chí Linh 4770/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
47 Đình Lý Dương P. Cổ Thành - TP. Chí Linh 4757/QĐ-UBND ngày 28/12/2006
48 Đình Trần Xá Xã Nam Hưng - huyện Nam Sách 642/QĐ-UBND ngày 06/02/2007
49 Đình Đồng Mỹ Xã Kim Anh - huyện Kim Thành 4543/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
50 Chùa Sùng Khánh Xã Ngọc Kỳ - huyện Tứ Kỳ 4532/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
51 Nghè Nhội P. Thanh Bình - TP. Hải Dương 4533/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
52 Chùa Tam Tập Xã Tân Phong - huyện Ninh Giang 4534/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
53 Đình Phượng Hoàng Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng 4535/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
54 Đình Hải Yến Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà 4536/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
55 Đình Khuê Chiền P. Tân Hưng - TP. Hải Dương 4537/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
56 Chùa Cao Lý Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện 4538/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
57 Đền Ô Xuyên Xã Cổ Bì - huyện Bình Giang 4539/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
58 Đình Tiên Xá Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn 4541/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
59 Từ đường họ Vũ Trí Xã Hưng Đạo - TP. Chí Linh 4542/QĐ-UBND ngày 19/12/2007
60 Đền Mỹ Xá Xã Minh Tân - huyện Nam Sách 3962/QĐ-UBND ngày 03/11/2008
61 Đình Đại Tỉnh Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc 3963/QĐ-UBND ngày 03/11/2008
62 Miếu Hội Yên Xã Chi Lăng Nam - huyện Thanh Miện 3965/QĐ-UBND ngày 03/11/2008
63 Chùa Khánh Vân Xã An Thanh - huyện Tứ Kỳ 3961/QĐ-UBND ngày 03/11/2008
64 Đình Sồi Cầu Xã Thái Học - huyện Bình Giang 3964/QĐ-UBND ngày 03/11/2008
65 Đình An Lão Xã Thanh Khê - huyện Thanh Hà  3836/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
66 Chùa Mới Xã Thanh Khê - huyện Thanh Hà 3720/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
67 Đình - chùa Ngư Đại TT Thanh Hà - huyện Thanh Hà 3715 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009
68 Bia Chí Linh bát cổ Xã Thanh Quang - huyện Nam Sách 3719 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009
69 Đình An Xá Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách 3721 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009
70 Chùa Hưng Phúc (chùa Đông) Xã Thạch Lỗi - huyện Cẩm Giàng 3726/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
71 Chùa Ngũ Phúc P. Long Xuyên - Thị xã Kinh Môn      3835/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
72 Đình Miêu Nha Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn 3714/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
73 Chùa - đình Phao Sơn P. Phả Lại - TP. Chí Linh 3725/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
74 Đình Chúc Thôn P. Cộng Hòa - TP. Chí Linh 3833/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
75 Đền La Xá Xã Dân Chủ - huyện Tứ Kỳ 3724/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
76 Đình Nho Lâm Xã Văn Tố - huyện Tứ Kỳ 3727/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
77 Đình-chùa Bồng Lai Xã Ninh Hải - huyện Ninh Giang 3832/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
78 Chùa Trịnh Xuyên Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang 3730/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
79 Đình Lương Xá Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc 3723/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
80 Đình Phong Lâm Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc 3722/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
81 Đình Lương Ngọc Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang  3834/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
82 Đình - đền - chùa Nhữ Thị Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang 3718/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
83 Chùa Diên Khánh Xã Kim Tân - huyện Kim Thành 3729/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
84 Đình Giải Xã Kim Đính - huyện Kim Thành 3716/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
85 Chùa Vinh Quang TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện 3728/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
86 Miếu-chùa Thọ Trương Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện     3831/QĐ-UBND ngày 02/11/2009
87 Đình - chùa Vũ La P. Nam Đồng - TP. Hải Dương 3717/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
88 Đình Thọ Xuyên Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện 3156/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
89 Miếu - đình An Xá Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện 3157/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
90 Chùa Cao Ngô Xã Liên Hòa - huyện Kim Thành 3158/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
91 Đình Đồng Xã Đồng Cẩm - huyện Kim Thành 3159/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
92 Chùa Hoà Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang 3160/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
93 Đình - đền Văn Diệm Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang 3161/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
94 Chùa Trung Sơn Xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ 3162/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
95 Đình Mè Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà 3163/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
96 Đình Phú Triều Xã Liên Hồng - TP. Hải Dương 3164/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
97 Nhà thờ họ Vũ Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc 3165/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
98 Đình Lê Xá Xã Cẩm Phúc - huyện Cẩm Giàng 3166/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
99 Đình Lễ Quán P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương 3167/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
100 Đình - chùa Nội P. Tân Dân - TP. Chí Linh 3168/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
101 Chùa Nhất Sơn P. Thái Thịnh - Thị xã Kinh Môn 3169/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
102 Chùa Lưu Hạ P. An Lưu - Thị xã Kinh Môn 3170/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
103 Đình Hoàng Sơn Xã Thái Dương - huyện Bình Giang 3171/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
104 Đình Khuê Phương Xã Bình Dân - huyện Kim Thành 3172/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
105 Đình Phục Lễ Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 3173/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
106 Chùa Vũ Môn Xã Đức Chính - huyện Cẩm Giàng 3174/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
107 Chùa Phúc A Xã Cẩm Phúc - huyện Cẩm Giàng 3175/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
108 Đình Bá Liễu P. Hải Tân - TP. Hải Dương 3176/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
109 Chùa Tông Xã Quang Khải - huyện Tứ Kỳ 3177/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
110 Đình - chùa Nại Trì Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện 3178/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
111 Đình Trâm Mòi Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang 3179/QĐ-UBND ngày 22/11/2010
112 Miếu Thông Xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện 2026/QĐ-UBND ngày 18/7/2011
113 Chùa Mui Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện 2284/QĐ-UBND ngày 09/8/2011
114 Miếu - chùa làng Dương Xá Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang 3399/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
115 Đình Quang Bị Xã Phạm Trấn - huyện Gia Lộc 3400/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
116 Chùa Ngọc Chi Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang 3401/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
117 Đình Tào Khê Xã Chi Lăng Bắc - huyện Thanh Miện 3402/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
118 Đình - miếu Ô Mễ Xã Hưng Đạo - huyện Tứ Kỳ 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
119 Chùa Bảo Minh Xã Hiệp Hòa - Thị xã Kinh Môn 3404/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
120 Đình - chùa làng Vĩnh Lại Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang 3407/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
121 Đình Bằng Bộ Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện 3408/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
122 Miếu Thanh Liễu P. Tân Hưng - TP. Hải Dương 3409/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
123 Đình Lộ Cương P. Tứ Minh - TP. Hải Dương 3410/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
124 Đình Đồng Bình Xã Ninh Hải - huyện Ninh Giang 3411/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
125 Đình - nghè - chùa Kỳ Đặc P. Văn An - TP. Chí Linh 3412/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
126 Đình Thuần Lương Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang 3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
127 Nhà thờ và lăng mộ họ Nguyễn Đức Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc 3415/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
128 Chùa Ha Xá Xã Cẩm Đoài - huyện Cẩm Giàng 3416/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
129 Đình Mới Xã Liên Mạc - huyện Thanh Hà 3417/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
130 Chùa Trâm Khê Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang 3418/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
131 Đình - chùa Triều P. Tân Dân - TP. Chí Linh 3419/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
132 Chùa Chè Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang 3420/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
133 Đình làng Hán Xuyên P. Thất Hùng - Thị xã Kinh Môn 3421/QĐ-UBND ngày 14/12/2011
134 Đình Hồ Liễn Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang 416/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
135 Đình Thụy Trà Xã Nam Trung - huyện Nam Sách 417/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
136 Đình Rồng Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách 418/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
137 Đình - chùa Tào Khê Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang 419/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
138 Nghè - đình Đàm Lộc P. Tân Bình - TP. Hải Dương 420/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
139 Đình Đọ Xá P. Hoàng Tân - TP. Chí Linh 421/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
140 Đình - chùa Quốc Tuấn Xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện 422/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
141 Chùa Vĩnh Xuyên Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang 423/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
142 Đình Hán Lý Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang 424/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
143 Đền Quýt Xã Phúc Thành - huyện Kim Thành 425/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
144 Miếu Vàng Xã Liên Hòa - huyện Kim Thành 426/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
145 Đình An Nhân TT Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ 427/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
146 Đền Bà Chúa Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện 428/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
147 Chùa Hương Hải P. Ái Quốc - TP. Hải Dương 429/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
148 Miếu - Chùa Cự Lộc Xã Minh Đức - huyện Tứ Kỳ 430/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
149 Đình Bằng Quân Xã Cẩm Định - huyện Cẩm Giàng 431/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
150 Đình Đồng Đức Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc 432/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
151 Miếu - chùa Đông Cận Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc 433/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
152 Đình Hải Hộ Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà 434/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
153 Đình Vạn Tải Xã Hồng Phong - huyện Ninh Giang 435/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
154 Miếu Kênh Triều Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc 436/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
155 Chùa - Đình Đọ Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn 437/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
156 Đình Phạm Khê Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện 438/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
157 Đình - Chùa Kiệt Đoài P. Văn An - TP. Chí Linh 439/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
158 Đình Cả P. Việt Hòa - TP. Hải Dương 440/QĐ-UBND ngày 07/2/2013
159 Chùa Chung Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện 423/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
160 Chùa Dậu Trì Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang 424/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
161 Chùa Linh Quang Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà 425/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
162 Đền-Chùa Ba Xã Xã An Thượng - TP. Hải Dương 426/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
163 Đình - chùa Bằng Hà P. Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn 427/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
164 Đình - chùa My Thữ Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 428/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
165 Chùa Quang Phúc Xã Tuấn Việt - huyện Kim Thành 429/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
166 Đền - chùa Kim Lộc TT Phú Thái - huyện Kim Thành 430/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
167 Đình - chùa My Khê Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 431/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
168 Đình -chùa-Nghè Cả Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách 432/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
169 Đình Đông Quan P. Tân Hưng - TP. Hải Dương 433/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
170 Đình Hoàng Xá Xã Hồng Hưng - huyện Gia Lộc 434/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
171 Đình Lũy Dương Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc 435/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
172 Đình Nghĩa Khê và mộ Lý Công Quang Xã An Lâm - huyện Nam Sách 436/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
173 Đình Phú An Xã Cao An - huyện Cẩm Giàng 437/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
174 Nghè - Đình Lê Xá Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn 438/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
175 Đình Tứ Kỳ Hạ Xã Phượng Kỳ - huyện Tứ Kỳ 439/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
176 Đình Phương Khê Xã Chi Lăng Bắc - huyện Thanh Miện 440/QĐ-UBND ngày 25/01/2014
177 Đền – Chùa Tống Thượng Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn 195/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
178 Đình Đỗ Xá P. Tứ Minh - TP. Hải Dương 196/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
179 Đình Ứng Mộ Xã An Đức - huyện Ninh Giang 197/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
180 Đình Lý Đỏ Xã Tân Việt - huyện Bình Giang 198/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
181 Đình Nội Hưng TT Nam Sách - huyện Nam Sách 199QĐ-UBND ngày 20/1/2015
182 Đình Phạm Xá Xã Ngô Quyền - huyện Thanh Miện 200/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
183 Đình Tâng Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương 201/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
184 Đình Thượng Sơn Xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ 202/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
185 Đình Tranh Ngoài Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang 203/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
186 Chùa Đà Hưng Xã Hồng Đức - huyện Ninh Giang 204/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
187 Chùa Trung Sơn Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng 205/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
188 Nhà tưởng niệm Phó CT Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc 206/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
189 Miếu Bát Giáp Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương 207/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
190 Đền Cả Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang 208/QĐ-UBND ngày 20/1/2015
191 Nhà tưởng niệm PCT nước Nguyễn Lương Bằng Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện 226/QĐ-UBND ngày 21/1/2015
192 Đình - chùa Phương Bằng Xã Hồng Hưng - huyện Gia Lộc 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
193 Đình Cả Xã Tân Hương - huyện Ninh Giang 56/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
194 Đình La Xá Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện 57/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
195 Đình - nghè Phú Tảo P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương 58/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
196 Đình Thượng Hải Xã Bình Lãng - huyện Tứ Kỳ 59/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
197 Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang 60/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
198 Đình Mạn Đê Xã Nam Trung - huyện Nam Sách 61/QĐ/UBND ngày 07/01/2016
199 Lăng mộ bà Bổi Lạng Xã Bình Lãng - huyện Tứ Kỳ 62/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
200 Đình Đông Hà P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn 63/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
201 Đình Quỳnh Khê Xã Kim Xuyên - huyện Kim Thành 64/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
202 Đình Tam Lương Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc 65/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
203 Đình Xuân Dương Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc 66/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
204 Đình – miếu – quán Sếu P. Tân Hưng - TP. Hải Dương 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
205 Đình – chùa Kim Can Xã Thanh Lang - huyện Thanh Hà 304/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
206 Đình –chùa Trung Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc 305/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
207 Đình An Đông Xã Thái Học - huyện Bình Giang 306/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
208 Đình Non P. Chí Minh - TP. Chí Linh 307/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
209 Nghè Dím Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh 308/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
210 Đình Phạm Lý Xã Ngô Quyền - huyện Thanh Miện 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
211 Đình – chùa Phụng Viện Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 437/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
212 Đền Phạm Trấn Xã Phạm Trấn - huyện Gia Lộc 435/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
213 Nghè – chùa Nhuận Đông Xã Bình Minh - huyện Bình Giang 440/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
214 Đình – chùa Phí Xá Xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện 436/QĐ- UBND ngày 26/01/2018
215 Đình – chùa Xuân Áng Xã Thanh Xuân - huyện Thanh Hà 438/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
216 Đình Phù Tinh Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà 433/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
217 Đình Cống Khê Xã Kim Liên - huyện Kim Thành 432/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
218 Đình Bảo Tháp P. Hải Tân - TP. Hải Dương 439/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
219 Chùa Nhiếp Xá Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện 434/QĐ- UBND ngày 26/01/2018
220 Đình Hoàng Xá Xã Cẩm Điền - huyện Cẩm Giàng 335/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
221 Đình Ngọc Trục Xã Ngọc Liên - huyện Cẩm Giàng 339/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
222 Chùa Lưu Thượng P. Hiệp An - Thị xã Kinh Môn 336/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
223 Đình Vũ Thành Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn 331/QĐ-UBND ngày 22/01/2019
224 Đình - chùa Thanh Tảo Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh 338/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
225 Đình Trâm Phúc Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang 334/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
226 Đình Tuấn Kiệt Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang 332/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
227 Miếu - đình Cập Nhất Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương 337/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
228 Đền thờ bà chúa Me Vũ Thị Ngọc Nguyên Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang 333/QĐ-UBND ngày 22/1/2019
229 Chùa Linh Ứng Xã Tân Việt - huyện Thanh Hà 4476/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
230 Đình Bùi Thượng Xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc 4477/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
231 Đình Kỳ Côi Xã Tam Kỳ - huyện Kim Thành 4478/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
232 Đình Phú Xá Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng 4479/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
233 Đình Thượng Xá và lăng mộ Quận công Nguyễn Công Hằng Xã Thượng Quận - Thị xã Kinh Môn 4480/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
234 Đình Do Nghĩa Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang 4481/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
235 Đình Thượng Lang Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ 4482/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
236 Chùa Ninh Xá (chùa Yên Quang) Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn 4483/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
237 Đền - Chùa Mạc Động Xã Liên Mạc - huyện Thanh Hà 4484/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
238 Đình Phương Độ Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang 54/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
239 Đình - Nghè Lại Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang 49/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
240 Đình La Khê Xã Tân Hương - huyện Ninh Giang 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
241 Đình - Chùa Tỉnh Cách Xã Cẩm Đông - huyện Cẩm Giàng 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
242 Nhà thờ Tiến sĩ Vũ Khâm Lân Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
243 Đình - Chùa Kiệt Thượng P. Văn An - TP. Chí Linh 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
244 Đền - Chùa Ngò Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
245 Đình Thanh Kỳ Xã An Thanh - huyện Tứ Kỳ 105/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
246 Đình - chùa Quan Lộc Xã Tiên Động - huyện Tứ Kỳ 106/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
247 Nhà thờ và lăng mộ tiến sĩ Lưu Khải Chuyên Xã Bình Xuyên - huyện Bình Giang 107/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
248 Đình La Đôi Xã Hợp Tiến - huyện Nam Sách 108/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
249 Đình - chùa Cõi Xã An Sơn - huyện Nam Sách 109/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
250 Đình Phục Thiện Phường Hoàng Tiến - TP. Chí Linh 110/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
251 Nhà thờ Nguyễn Xá Phường Chí Minh - TP. Chí Linh 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
252 Đình Thanh Xá Xã Liên Hồng - TP. Hải Dương 112/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
253 Đình Dương Xuân Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương 113/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
254 Đền Đoàn Thượng Xã Đoàn Thượng - huyện Gia Lộc 114/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
255 Đình - chùa Vô Hối TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện 115/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
 
 ANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (tính đến tháng 7 năm 2022)

 

STT

Tên di sản

Địa điểm

Số Quyết định,

ngày tháng

1

Lễ hội truyền thống chùa Côn Sơn

Thành phố Chí Linh

5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012

2

Lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc

Thành phố Chí Linh

3

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Múa rối nước

Tỉnh Hải Dương

4

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Ca trù

Tỉnh Hải Dương

5

Lễ hội truyền thống chùa Hào Xá

Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà

1877/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2015

6

Lễ hội truyền thống đình

Trịnh Xuyên

Xã Nghĩa An, huyện

Ninh Giang

7

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Hát trống quân

Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang

246/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016

8

Lễ hội truyền thống đền, đình Sượt

Phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

2723/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020

9

Lễ hội truyền thống đền Quát

Xã Yết Kiêu, huyện

Gia Lộc

2724/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020

10

Lễ hội truyền thống đền Cao An Phụ

Phường An Sinh, thị xã Kinh Môn

780/QĐ-BVHTTDL ngày 04/04/2022

11

Lễ hội truyền thống đền Tranh

Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang

781/QĐ-BVHTTDL ngày 04/04/2022

 

DANH SÁCH BẢO VẬT QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (tính đến tháng 8 năm 2022)

 

STT

Tên hiện vật, nhóm hiện vật

Niên đại

Địa điểm lưu giữ

Số Quyết định,

ngày tháng

1

Trống đồng Hữu Chung

Văn hóa Đông Sơn

Bảo tàng tỉnh Hải Dương, số 11 đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương

53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015

 

2

Bia Thanh Hư Động

Niên hiệu Long Khánh (1372-1377) thời

Trần Duệ Tông

Chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh

2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015

 

3

Cửu phẩm liên hoa chùa Giám

Thế kỳ XVII

Chùa Giám, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng

2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015

 

4

Bia Thanh Mai Viên Thông tháp bi

Năm 1362 đời vua

Trần Dụ Tông

Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh

2469/QĐ-TTg ngày 22/12/2016

 

5

Cửu phẩm liên hoa chùa Động Ngọ

Năm 1692 đời vua

Lê Hy Tông

Chùa Động Ngọ, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương

2469/QĐ-TTg ngày 22/12/2016

 

6

Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ

Thế kỷ XIX đầu

thế kỷ XX

Động Kính Chủ, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn

2089/QĐ-TTg ngày 25/12/2017

 

7

Bia Côn Sơn Tư Phúc tự bi

Năm 1607 niên hiệu Hoằng Định thứ 8

Chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh

2089/QĐ-TTg ngày 25/12/2017

 

8

Bia Sùng Thiên tự bi

Niên hiệu Khai Hựu thứ 3 đời Trần, năm 1331

Chùa Dâu, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc

1821/QĐ-TTg ngày 24/12/2018

 


 
 

Trống đồng Hữu Chung được phát hiện tại thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, có niên đại cách đây 2300 - 2100 năm. Trống có kích thước đường kính mặt: 91.5 cm, đường kính chân: 97.7 cm, cao 70cm. Trống gồm 3 phần: tang trống là bộ phận khuếch đại âm thanh, thân trống có chức năng nắn âm thanh, thân trống nở choãi hình nón cụt để âm thanh của trống thoát ra và lan tỏa nhanh chóng và không trang trí hoa văn. Trống đồng Hữu Chung đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia

 

 

Bia Thanh Hư Động được tạo tác vào niên hiệu Long Khánh (1372 - 1377) thời Trần. Là hiện vật độc bản, lưu ngự bút của vua Trần Duệ Tông thể hiện trên 3 chữ Hán Thanh Hư Động. Trên trán bia đề 4 chữ Long Khánh Ngự Thư theo kiểu Triện thư. Mặt sau bia là bài ký Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi được thể hiện theo kiểu Chân thư. Bia đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia, hiện đang lưu giữ tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 
Cửu phẩm liên hoa tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Giám, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cửu phẩm liên hoa chùa Giám có niên đại thế kỷ XVII, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia
 
 

Bia “Thanh Mai viên thông tháp bi” tại chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh.

 

Cửu phẩm liên hoa chùa Động Ngọ, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Cửu Phẩm liên hoa chùa Động Ngọ, chất liệu gỗ, niên đại thế kỷ XVII, đã đượcThủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia

  

Hệ thống bia Ma nhai (bia khắc trên vách đá) tại di tích Quốc gia đặc biệt động Kính Chủ, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (gồm tổng số 47 văn bia, có niên đại từ thế kỷ XIV - XX, đã được công nhận Bảo vật quốc gia)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Văn bia Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi ngày 15/02/1965 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

Bia Sùng Thiên tự bi, niên hiệu Khai Hựu thứ 3 đời Trần (năm 1331), là Bảo vật Quốc gia đang được lưu giữ tại chùa Dâu, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Nguồn tin: Sở VH-TT DL tỉnh Hải Dương

© Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội Người Chí Linh tại Đài Loan phát triển và quản lý. Phản hồi, đóng góp thông tin qua email: [email protected] 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây