TP. Chí Linh (Hải Dương): Nhiều sai phạm trong sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng

Thứ sáu - 21/02/2020 22:08 - 5986 lượt xem
TP. Chí Linh (Hải Dương): Nhiều sai phạm trong sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng
Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận thanh tra số 832/KL -TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Chí Linh. Kết luận chỉ rõ quá trình thực hiện đầu tư vẫn còn nhiều sai phạm.
Dự toán không rõ ràng, tăng kinh phí đầu tư xây dựng

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình tổ chức lập, thẩm định về chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư xây dựng (UBND TP. Chí Linh) và các đơn vị trực thuộc chưa xác định được nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là chưa đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công.

Cụ thể, qua công tác khảo sát xây dựng, chủ đầu tư chưa có văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo khảo sát, phê duyệt báo cáo khảo sát. Chất lượng khảo sát, công tác khảo sát còn hạn chế, sai sót nên trong quá trình thực hiện thi công, chủ đầu tư và các bên liên quan phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng làm tăng giá trị chi phí xây dựng công trình như: Đường Cổ Thành đi QL 18, thị xã Chí Linh (thời điểm thanh tra) lý trình km 0+527,13km 1+ 749,82; đường giao thông phía Đông Nam lô C2, thuộc khu du lịch dịch vụ và dân cư Hồ Mật Sơn; nâng cấp, cải tạo đương từ Ngã 4 Giang đến ngã 3 Triều Nội, xã Tân Dân; Nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng Trường tiểu học xã Hưng Đạo; Không có văn bản báo cáo kết quả khảo sát địa hình như công trình sửa chữa sân vườn UBND thị xã; Hạng mục, rãnh thoát nước, vỉa hè, bồn hoa, nhà để xe ô tô + nền bãi chưa đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Về thiết kế và dự toán: Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán của một số công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền đóng dấu thẩm định; nội dung thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn quy mô công trình còn sai sót dẫn đến trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung phát sinh tăng khối lượng thực hiện; không lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết đối với công tác đào, đắp đất theo điều kiện thi công phù hợp thực tế hiện trạng của công trình mà phân chia khối lượng thi công bằng cơ giới và thủ công theo tỷ lệ % là chưa phù hợp và chưa có đủ cơ sở; chủ đầu tư chưa thực hiện tổ chức lập, điều chỉnh và bổ sung một số định mức dự toán xây dựng cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình là chưa đúng theo quy định tại khoản Khoản 4 và 5, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để làm cơ sở tính chi phí đầu tư xây dựng công trình, dẫn đến việc áp dụng, vận dụng mức xây dựng khi lập dự toán một số công việc chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa các công trình trên địa bàn thành phố.

Định mức xây dựng đối với công tác xây tường, rãnh, tường kênh mương hệ thống thoát nước của một số công trình; định mức bê tông nền đổ bằng máy bơm tự hành khi lập dự toán công tác bê tông mặt đường xi măng, bổ sung đánh bóng mặt đường bê tông không phù hợp yêu cầu kỹ thuật; chưa có đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế và yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn nhựa thiết kế trong công tác sản xuất bê tông nhựa. Dự toán thiết kế tính sai tăng khối lượng, áp dụng sai định mức làm tăng chi phí xây dựng là 2.850.382.000 đồng (sai khối lượng 2.113.891.000 đồng; sai đơn giá định mức là 736.491.000 đồng). Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình chưa dự tính chi phí cho kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định; phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh còn chậm.

Nhiều “lỗ hổng” trong ký kết hợp đồng

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc một số chủ đầu tư, bên mời thầu chưa thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu, chưa xác định được phương thức thu xếp vốn theo tiến độ thực hiện gói thầu trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Một số công trình trước khi ký kết hợp đồng thi công xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị trúng chỉ định thầu chưa thực hiện việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; chưa thực hiện lại bảng rà soát khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt dẫn tới không phát hiện được khối lượng thiết kế tính sai.

Nội dung hợp đồng thi công xây dựng chưa thể hiện quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu, chất lượng xuất xứ của một số vật liệu để đưa vào thi công là chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ cơ sở để làm căn cứ nghiệm thu; không yêu cầu nhà thi công thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là chưa đúng theo quy định; ký kết hợp đồng thi công xây dựng chưa đảm bảo về hình thức hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt như công trình Kênh cố hóa kênh tưới N8, hệ thống dùng nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại I, từ km0+94,5 đến km1+34,5.

Trong công tác nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng chưa chặt chẽ dẫn tới nghiệm thu quyết toán sai tăng giá trị thực tế thi công các công trình với tổng số tiền là 4.622.331.000 đồng. Cụ thể, nghiệm thu, quyết toán theo khối lượng thiết kế, dự toán được phê duyệt, không phát hiện được những sai sót do thiết kế tính sai tăng khối lượng giá trị 2.113.891.000 đồng; áp dụng sai đơn giá định mức 736.491.000 đồng; thi công thiếu khối lượng và không điều chỉnh giảm giá trị hạng mục tưới thấm bám, sản xuất bê tông chặt theo thực tế thi công là 1.644.132.000 đồng; thi công sai vật liệu, đơn giá theo thiết kế, thiết kế điều chỉnh và hợp đồng là 127.817.000 đồng; thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ hoàn công, nay yêu cầu thi công bổ sung.

Từ những nhận định nói trên, kết luận thanh tra yêu cầu UBND xã, phường trực thuộc UBND TP. Chí Linh phối hợp với các đơn vị thi công xây lắp và các đơn vị có liên quan xác định giảm quyết toán A-B giá trị xây lắp và các công trình sai phạm phát hiện qua thanh tra khi trình thẩm định với tổng số tiền 2.458.442.000 đồng; thu hồi số vốn đã thanh toán thừa là 93.964.000 đồng, của nhà thầu thi công xây dựng để nộp về ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP. Chí Linh phối hợp với các đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan xác định giảm quyết toán A-B các công trình sai phạm phát hiện qua thanh tra khi trình thẩm định là 1.451.681.000 đồng, thu hồi số đã thanh toán thừa là 76.592.000 đồng của nhà thầu thi công xây dựng.

Yêu cầu Cty TNHH Thương mại Phú Kiên nộp số tiền là 193.336.364 đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 là 128.890.909 đồng và khấu trừ sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp 3 tháng năm 2018 là 64.445.455 đồng; yêu cầu 3 Cty giảm số tiền thuế GTGT khấu trừ sang năm 2019 là 51.378.477 đồng gồm: Cty TNHH Thương mại và cơ khí Sơn Hà là 118.182 đồng; Cty TNHH Trung Thành là 38.274.536 đồng và Cty CP Đầu tư và Phát triển Hoàng Tân là 13.012.759 đồng.

Ngoài ra, thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Chí Linh xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đắc Nguyên (Báo điện tử Công luận - Hội Nhà báo Việt Nam)

© Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội Người Chí Linh tại Đài Loan phát triển và quản lý. Phản hồi, đóng góp thông tin qua email: [email protected] 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây