Hải Dương phải phấn đấu trong tốp 20 địa phương phát triển của cả nước (*)

Thứ tư - 28/10/2015 02:49 - 2916 lượt xem
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Người Chí Linh trân trọng trích đăng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. 
5 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã cùng với nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế-xã hội phát triển ổn định, quy mô kinh tế tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng khá. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được quan tâm. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Đáng biểu dương nhất là cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là hệ thống nước sạch đã về đến tận hộ dân. Chỉ tiêu nước sạch là sự nỗ lực rất cao, qua vài nhiệm kỳ mới đạt được. Có thể nói bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều thay đổi, tạo ra một sức sống mới, khí thế phấn khởi mới. Với phong trào xây dựng nông thôn mới như vậy, nhân dân Hải Dương sẽ tin tưởng hơn vào Đảng ta, Nhà nước ta. 

Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển. Chất lượng giáo dục tiếp tục giữ vững ở tốp đầu cả nước. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đã đạt trên 50%, là một kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống giáo dục đến cơ sở được quan tâm. Cơ sở vật chất  được tăng cường. Tuy mới được một nửa số trường học đạt chuẩn nhưng cũng là một nỗ lực và đồng thời là tiền đề để 5 năm tới tỉnh phấn đấu hơn nữa. 

100% số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải. Con số 100% này là rất hiếm. Tuy nhiên, tỉnh cần chú ý môi trường ở nông thôn, làng nghề, đô thị, ở các khu ven đô thị và các vùng có khai thác cát, đá, sỏi, làm lò gạch.

Chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở, đời sống đều có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 11% xuống còn hơn 3%, nếu kể cả cận nghèo thì tỉnh còn hơn 6%. Chính vì vậy, đời sống nhân dân được cải thiện, có phần được nâng cao. Cả tỉnh có bình quân thu nhập đầu người đạt 43 triệu đồng/ năm. Ở khu vực nông thôn, nông nghiệp thì đạt 27 triệu đồng/ người/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Những kết quả toàn diện trên rất đáng biểu dương, góp phần tạo nên thành công của Đại hội lần này. Tôi xin thay mặt Bộ Chính trị biểu dương, chúc mừng những, thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ, đồng bào, chiến sĩ Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí! Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV còn những hạn chế, đã được các đồng chí nêu trong Báo cáo chính trị khá nghiêm túc. Đó là, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Phát biểu tham luận của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Đại hội cũng đã nói rõ điểm yếu này. Vị thế của Hải Dương khá tốt là trung tâm của đồng bằng, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm; trung tâm giao dịch ở giữa các thành phố lớn; đường sá thuận lợi… nhưng thu hút vốn đầu tư để phát triển chưa xứng với tiềm năng. Việc quy hoạch để phát triển nông thôn, đô thị hiện đại, phát triển công nghiệp, công nghệ cao để đem lại hiệu quả, phát triển các thành phần kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp chưa tương xứng. Lợi thế nữa của tỉnh là mảnh đất văn hiến, có truyền thống anh hùng, có bề dày lịch sử văn hóa; du lịch rất có tiềm năng phát triển nhưng so sánh với kết quả đã đạt được phải là cao. Thu nhập bình quân của tỉnh vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tôi nói điều này vì tôi biết hôm nay truyền hình trực tiếp đến toàn dân. Tôi muốn đồng bào, chiến sĩ Hải Dương biết, chúng ta đang ở mức độ đó, để chúng ta phải vươn lên hơn nữa. 

Cơ cấu kinh tế và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược chưa thực sự rõ nét. Hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế, nền công nghiệp, nông nghiệp, hệ thống dịch vụ toàn tỉnh chưa cao. Trong khi đứng trước hội nhập quốc tế là sẽ rất khó khăn, cạnh tranh không được sẽ bị tụt hậu. Thu hút đầu tư chưa có bước đột phá. Khai thác, quản lý sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản cũng còn nhiều lãng phí. Ứng dụng khoa học-công nghệ, mô hình sản xuất, canh tác hiện đại trong nông nghiệp còn hạn chế. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của Hải Dương chưa có thương hiệu cạnh tranh. Chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa xã hội cải thiện và phát triển với chất lượng chưa cao.

Trật tự an toàn xã hội vẫn còn phức tạp; khiếu kiện đông người ở khu vực nông thôn còn hiện tượng kéo dài, việc xử lý còn chậm. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, đạo đức xã hội cũng còn có nhiều bức xúc. Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến còn chậm. Công tác xây dựng Đảng có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tôi đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế.

Thưa các đồng chí!

Về mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu. Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã duyệt báo cáo. Đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp chỉ đạo nhóm làm việc này, đã có bản kết luận và góp ý rất sâu sắc. Tôi chỉ muốn nhấn thêm một số điểm để các đồng chí thảo luận. 

Thứ nhất, mục tiêu tỉnh đưa ra là đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tôi không rõ sớm là đến bao giờ? Quy trình là đầu tiên phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, và phải đạt đến trình độ công nghiệp mức nào thì mới phát triển được công nghiệp hiện đại trở thành tỉnh công nghiệp phát triển. Vậy, mục tiêu các đồng chí cần thảo luận cụ thể xem thực hiện trong 5 năm hay 10 năm. Cần kiểm điểm sâu thêm chúng ta đã làm ra được sản phẩm công nghiệp công nghệ cao chưa? Hàm lượng chất xám lớn chưa? Công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, vật tư cơ bản đã có chưa? Chúng ta đã có một ngành nông nghiệp hiện đại chưa? Mô hình tổ chức quản lý sản xuất tốt chưa? Thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp có đứng vững trong thị trường hội nhập không? Vấn đề này đề nghị các đồng chí cần phải tính kỹ. 

5 năm tới, các đồng chí phải tạo ra nền tảng công nghiệp ở trong các ngành khác như: dịch vụ, nông nghiệp và trong chính nền công nghiệp thật hiệu quả. Có như vậy, chúng ta mới phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại được. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với xây dựng nông thôn mới, kết hợp với đô thị hóa thật mạnh mẽ thì mới đạt được mục tiêu. Tôi đề nghị các đồng chí đề ra mục tiêu phát triển thành một tỉnh khá, trong đó phải tính đến thu nhập đầu người, sau đó mới tính đến công nghiệp hiện đại đến mức nào, cân đối ngân sách thế nào. Các đồng chí phấn đấu là tỉnh trong tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước được không? Đây mới là điều nhân dân quan tâm. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu thảo luận, đề ra mục tiêu về mức sống của người dân Hải Dương đạt mức trung bình, trung bình khá hay ở top 20 của cả nước? Không biết các đồng chí đồng ý không? Có làm được không? 

Tỉnh nên phấn đấu cân đối thu ngân sách đến 2020. Dân giàu thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì nước mạnh. Tôi đề nghị đồng bào, chiến sĩ Hải Dương không nên chịu mức sống dưới trung bình của cả nước, phấn đấu đứng trong top 20 của cả nước. Đề nghị các đồng chí thảo luận, đưa vào Nghị quyết thể hiện quyết tâm cụ thể của tỉnh để đạt mục tiêu lớn là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong nhiệm kỳ tới.

Với vị trí nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, Hải Dương có nhiều thuận lợi trong hợp tác đầu tư, giao thông, thương mại, liên kết phát triển kinh tế, tỉnh cần rà soát bổ sung phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành. Trong đó hết sức lưu ý phát triển liên kết vùng, tạo thế mạnh, nâng cánh cho Hải Dương là trung tâm để phát triển. Hải Dương nên chủ động kêu gọi liên kết không chỉ vùng mà cả các thành phần kinh tế trong nước, quốc tế để cùng phát triển cho hiệu quả. Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại cần phải gắn với phát triển đô thị văn minh, đồng thời bảo đảm hài hòa với việc xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại.    Tôi nói thêm một chút về ngành nông nghiệp. Nông nghiệp của chúng ta phải là nông nghiệp bền vững có chất lượng cao. Trong đó, công nghiệp hóa, yếu tố công nghệ sinh học phải được chú trọng; yếu tố hạ tầng thủy lợi phải làm tốt, tiêu nước, cấp nước phải bảo đảm. Phải tổ chức lại sản xuất theo mô hình làm ăn lớn, có thể tiêu thụ được sản phẩm cho người nông dân. 

Tỉnh cần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa để trở thành một tỉnh đặc sắc về văn hóa, điểm đến về du lịch của du khách trong nước và quốc tế.

Chúng ta cần chủ động, sẵn sàng đối phó với biến đổi khí hậu. Nước ta là nước thứ 2 trên thế giới chịu tác động của biến đổi khí hậu. Ngay trước mắt, các đồng chí sẽ chứng kiến một mùa đông ấm thì nông nghiệp sẽ khó khăn, sâu bệnh sẽ phát triển. Do đó phải tích cực, chủ động tính toán, đối phó hiệu quả.

Nắm chắc, dự báo, dự đoán, không để đột xuất bất ngờ về quốc phòng và an ninh. An ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân phải gắn kết. 

Trong xây dựng Đảng, đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thường xuyên thực hiện Nghị quyết, xây dựng, giữ gìn cho được mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tránh những vấn đề tiêu cực, diễn biến phức tạp xảy ra. Phải giữ gìn mối đoàn kết, gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ tiêu phát triển đảng, quan tâm đến hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các khu vực công nghiệp, nông nghiệp. 

Thưa các đồng chí! 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Đại hội bầu ra Ban Chấp hành mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải thấy hết trách nhiệm vai trò của mình trước Đại hội Đảng lần này, trước nhân dân, đồng bào cả tỉnh. Ban Chấp hành mới, Bí thư mới của Đảng bộ tỉnh và các huyện, thị phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước nhân dân Hải Dương về những quyết định của mình. Các đồng chí quyết định tốt, bày ra kế sách hay thì Nghị quyết hôm nay của chúng ta mới vào cuộc sống được. Vì vậy, các đồng chí phải thảo luận cho sâu, bàn biện pháp cho kỹ, bầu Ban Chấp hành cho thật sắc sảo, lựa chọn những người gương mẫu, tận tụy, đạt được những ưu điểm, tránh được những khuyết điểm như kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XV đã nêu; nói phải đi đôi với làm; đi sát quần chúng, bám sát cơ sở; tổng kết nhanh, chỉ đạo nhanh để thực hiện Nghị quyết… 
---------------------
(*) Đầu đề do Hải Dương online đặt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây