TP Chí Linh xét tuyển giáo viên năm 2019

Thứ ba - 22/10/2019 22:06 - 2116 lượt xem
UBND TP Chí Linh thông báo chỉ tiêu xét tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo TP Chí Linh năm 2019.

I. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Đối tượng xét tuyển:

Người dự xét tuyển phải là giáo viên đang làm hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố từ ngày 31.12.2015 trở về trước, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng lao động.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

a) Điều kiện đăng ký dự xét tuyển: 

Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển và có đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên môn văn hóa, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với cơ cấu bộ môn cần xét tuyển; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên. Những người dự xét tuyển vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 hoặc tương đương trở lên;

- Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự xét tuyển vào giáo viên THCS có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu vị trí cần xét tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

II. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và ngành (chuyên ngành) cần tuyển: 

1. Khối mầm non: Tổng chỉ tiêu xét tuyển 108 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Phả Lại: 18 chỉ tiêu; Nhân Huệ: 02 chỉ tiêu; Cổ Thành: 02 chỉ tiêu; Văn An: 07 chỉ tiêu; Chí Minh: 07 chỉ tiêu; Đồng Lạc: 04 chỉ tiêu; Tân Dân: 01 chỉ tiêu; Thái Học: 01 chỉ tiêu: An Lạc: 06 chỉ tiêu; Văn Đức: 02 chỉ tiêu; Sao Đỏ: 07 chỉ tiêu; Hưng Đạo: 05 chỉ tiêu; Lê Lợi: 10 chỉ tiêu; Cộng Hòa: 16 chỉ tiêu; Hoàng Tân: 06 chỉ tiêu; Hoàng Tiến: 08 chỉ tiêu; Bắc An: 04 chỉ tiêu; Bến Tắm: 02 chỉ tiêu.

2. Khối tiểu học: Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 40 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Phả Lại: 06 chỉ tiêu (Văn hóa: 04, Thể dục: 02); Cổ Thành: 03 chỉ tiêu (Văn hóa: 03); Văn An: 01 chỉ tiêu (Mỹ thuật: 01); Chí Minh: 07 chỉ tiêu (Văn hóa 04; Âm nhạc: 01; Mỹ thuật: 01; Thể dục: 01); Đồng Lạc: 01 chỉ tiêu (Văn hóa: 01); Tân Dân: 03 chỉ tiêu (Văn hóa: 03); An Lạc: 01 chỉ tiêu (Mỹ thuật: 01); Văn Đức: 02 chỉ tiêu (Âm nhạc: 01, Thể dục: 01); Chu Văn An: 02 chỉ tiêu (Văn hóa: 01, Thể dục: 01); Hưng Đạo: 02 chỉ tiêu (Văn hóa: 02); Cộng Hòa: 04 chỉ tiêu (Văn hóa: 03, Mỹ thuật: 01); Hoàng Tiến: 02 chỉ tiêu (Văn hóa: 02); Bắc An: 01 chỉ tiêu (Văn hóa: 01); Bến Tắm: 02 chỉ tiêu (Văn hóa: 02); TH&THCS Nhân Huệ: 01 chỉ tiêu (Văn hóa: 01); TH&THCS Thái Học: 01 chỉ tiêu (Âm nhạc: 01); TH&THCS Hoa Thám: 01 chỉ tiêu (Thể dục: 01).

3. Khối THCS: Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 17 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Phả Lại: 01 chỉ tiêu (Sử: 01); Cổ Thành: 03 chỉ tiêu (Toán: 01, Sinh: 01, Thể dục: 01); Văn An: 01 chỉ tiêu (Lý: 01); Chí Minh: 01 chỉ tiêu (Địa: 01); Đồng Lạc: 01 chỉ tiêu (Toán: 01); Tân Dân: 03 chỉ tiêu (Thể dục: 01, Âm nhạc: 01, Ngoại  ngữ: 01); Hưng Đạo: 02 chỉ tiêu (Toán: 02); Lê Lợi: 01 chỉ tiêu (Sinh: 01); Nguyễn Trãi: 02 chỉ tiêu (Văn: 01, Giáo dục công dân: 01); TH&THCS Thái Học: 02 chỉ tiêu (Sử: 01, Thể dục: 01).

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự xét tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP), Bản ghi quá trình tham gia BHXH bắt buộc tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển:

Nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển tại trường có nhu cầu cần xét tuyển hoặc Phòng Nội vụ thành phố.

c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 21.10.2019 đến ngày 19.11.2019.

2. Lệ phí dự tuyển:

- Mức thu phí dự tuyển theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC  ngày 11.11.2016 của Bộ Tài chính;

- Phí dự tuyển: 500.000đ/01 người dự tuyển;

- Lệ phí được nộp cùng thời điểm người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Nguồn thu từ lệ phí dự tuyển được quản lý, sử dụng thanh quyết toán cho kỳ tuyển dụng theo quy định hiện hành.

IV. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

1. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Việc tuyển dụng giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2019: Thực hiện theo hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển; nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham gia dự vòng 2;

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút;

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến đầu tháng 12.2019 (Thời gian cụ thể Hội đồng xét tuyển sẽ có thông báo cụ thể trong Giấy triệu tập đến người dự tuyển theo quy định);

- Địa điểm: Tại Nhà C, UBND TP Chí Linh (số 162, Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Thông báo này được công khai trên Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử của TP Chí Linh và được niêm yết tại trụ sở làm việc UBND TP Chí Linh. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về UBND TP Chí Linh (số 162, Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), số điện thoại 0912.815.233 (trong giờ hành chính) các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Chi tiết xem tại đây

UBND TP CHÍ LINH

© Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội Người Chí Linh tại Đài Loan phát triển và quản lý. Phản hồi, đóng góp thông tin qua email: [email protected] 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây