Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đắc cử Chủ tịch nước   |    Lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Bến Tắm, Hải Dương   |    Việt Tiên Sơn Địa Ốc sẽ được chỉ định dự án 121 tỷ đồng   |    Đi tìm biểu tượng Chí Linh, Bài cuối: Biểu tượng nào cho thành phố Chí Linh?   |    Đi tìm biểu tượng Chí Linh, Bài 5: Trên hành trình của thành phố tương lai   |    Đi tìm biểu tượng Chí Linh, Bài 4: Miền đất tâm linh   |    Đi tìm biểu tượng Chí Linh, Bài 3: Tự hào Chí Linh bát cổ   |    Town of Chi Linh pitches its tourism potential   |    Riêng Một Khoảng Trời Quê   |    Gái thôn quê   |    Người lạ ơi! Hãy cưới một cô gái Hải Dương về làm vợ...   |    Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập ở Chí Linh   |    Thành lập Hội Khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng còn khó khăn   |    Lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc hãy mau quay về   |    Chí Linh tích cực hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở   |    Thông báo đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất ở khu dân cư Đồng Nội, xã Đồng Lạc, thị xã Chi Linh   |    Chí Linh: Các xã, phường đều có điểm, nhóm cờ vua   |    Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi ong mật tập thể   |    Gặp mặt kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp khóa đầu của học sinh cấp 3 Chí Linh   |    Trường Đại học Sao Đỏ tiếp nhận gói thiết bị tài trợ của Toyota Việt Nam   |   

Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã

Chủ nhật - 07/10/2018 04:14 - 2877 lượt xem
Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã
Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã
Theo Đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, từ nay đến năm 2030, thị xã Chí Linh sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định
Theo nội dung đề án, đối với thành phố Chí Linh, sau khi thành phố Chí Linh được thành lập thì diện tích tự nhiên là 282,03 km2, dân số 215.377 người. Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13; Tiêu chuẩn thành phố thuộc tỉnh: Quy mô dân số từ ≥150.000 người; Diện tích tự nhiên từ ≥150 km2. Do vậy đã bảo đảm về tiêu chuẩn diện tích và dân số theo quy định.

Đối với các phường và xã, kết quả rà soát tiêu chuẩn về diện tích, dân số của các phường, xã (số liệu tính đến ngày 30/6/2018) theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, cụ thể như sau:
a) 06 phường mới thành lập: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức (sáp nhập xã Kênh Giang vào xã Văn Đức), Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành đều đạt tiêu chí về diện tích và dân số của đơn vị hành chính phường theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích ≥ 5,5 km2, dân số ≥7.000 người), cụ thể:
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Phường Hoàng Tiến 15,7 6.417 Đạt
2 Phường An Lạc 10,7 7.113 Đạt
3 Phường Văn Đức 15,45 10.616 Đạt
4 Phường Đồng Lạc 11,537 7.536 Đạt
5 Phường Tân Dân 9,385 7.691 Đạt
6 Phường Cổ Thành 8,16 7.246 Đạt

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó công nhận xã Hoàng Tiến là xã miền núi giai đoạn 2016 – 2020; theo quy định tại mục b Khoản 2 Điều 31 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 “thành lập đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao, biên giới hoặc khu vực có giá trị đặc biệt về di sản văn hóa, lịch sử và du lịch đã được cấp có thẩm quyền công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế thì tiêu chuẩn quy mô dân số có thể thấp hơn nhưng phải đạt từ 50% trở lên, các tiêu chuẩn còn lại phải đạt quy định tại Chương I của Nghị quyết”, hiện trạng dân số xã Hoàng Tiến đạt 91% tiêu chuẩn. Đánh giá rà soát: Đạt.
b) Đối với các phường hiện có theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích
≥ 5,5 km2, dân số ≥ 7000 người)
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Phường Phả Lại 13,41 17.518 Đạt
2 Phường Văn An 15,028 10.191 Đạt
3 Phường Chí Minh 11,66 10.333 Đạt
4 Phường Sao Đỏ 4,917 25.735 Đạt 89,4%
5 Phường Thái Học 7,912 5.885 Đạt
6 Phường Cộng Hòa 28,125 16.647 Đạt
7 Phường Hoàng Tân 10,51 7.208 Đạt
8 Phường Bến Tắm 20,39 5.890 Đạt

c) Các xã còn lại đã được công nhận là xã miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Theo tiêu chuẩn xã miền núi, vùng cao tại điều 3 Mục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.
Đối với các xã miền núi( diện tích 50 km2, dân số 5000 người)
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Xã Lê Lợi 26,17 10.570 Đạt 52,34% về
diện tích
2 Xã Bắc An 27,838 5.133 Đạt 55,67% về
diện tích
3 Xã Hưng Đạo 12,77 5.771 Đạt 25,5% về
diện tích
4 Xã Hoàng Hoa Thám 28,053 3.150 Đạt 57,06% về
diện tích và
63% về dân số
5 Xã Nhân Huệ 5,22 3.632 Đạt 10,44% về
diện tích và đạt
72,6% về dân
số

d) Qua rà soát, thị xã Chí Linh có:
- 02 xã đạt >50% tiêu chuẩn về diện tích và đạt tiêu chuẩn dân số là xã Bắc An; Lê Lợi.
- 01 xã đạt tiêu chuẩn về dân số, nhưng không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích là xã Hưng Đạo;
- 01 xã đạt>50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số là xã Hoàng Hoa Thám;
- 01 xã đạt >50% tiêu chuẩn về dân số nhưng không đạt 50% tiêu chuẩn về diệntích là xã Nhân Huệ.
đ) Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã như sau:
- Giai đoạn từ nay đến năm 2021:
Đã tiến hành sáp nhập xã Kênh Giang và xã Văn Đức để thành lập phường Văn Đức (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã).
- Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030:
+ Năm 2023, sẽ tiến hành điều chỉnh một phần diện tích và dân số của phường Cộng Hòa (phần giáp ranh với phường Sao Đỏ) để nhập vào diện tích tự nhiên của phường Sao Đỏ sao cho đảm bảo diện tích sau sáp nhập của phường Sao Đỏ đạt tiêu chuẩn của phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích ≥ 5,5 km2, dân số ≥ 7000 người). Vị trí địa lý của phường Sao Đỏ sau sáp nhập không thay đổi: Đông giáp phường Hoàng Tân; Tây giáp phường Chí Minh, Văn An; Nam giáp phường Thái Học; Bắc giáp phường Cộng Hòa.
+ Năm 2027 sẽ tiến hành sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã Hoàng Hoa Thám và Bắc An thành 01 xã mới (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã). Xã mới sau sáp nhập có 55,891 km2 diện tích tự nhiên và 8.283 người; đảm bảo yêu cầu đơn vị hành chính xã miền núi, vùng cao tại điều 3 Mục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 (Đối với các xã miền núi diện tích ≥ 50 km2, dân số ≥ 5000 người). Khi sáp nhập thành 01 xã, thành phố có phương án sắp sếp, giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức, không chuyên trách dôi dư đảm bảo theo đúng quy định.
+ Năm 2027 sẽ tiến hành điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lê Lợi nhập vào xã Hưng Đạo đảm bảo đủ điều kiện xã Hưng Đạo đạt ≥ 7.000 người.
Từ năm 2021 – 2030, thành phố tập trung đầu tư xây dựng 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo đạt các tiêu chí của phường và lập Đề án thành lập 02 phường Lê Lợi và Hưng Đạo trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo. Khi thành lập phường thì 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với thuận lợi về vị trí địa lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp; tỷ trọng nông nghiệp giảm nhưng tăng về năng suất, chất lượng; hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng, mở rộng tiến đến đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới cần tập trung phát huy, giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được và tập trung xây dựng phát triển kinh
tế - xã hội và cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu hướng tới thành lập phường của thành phố
Chí Linh.
+ Tập trung đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của xã Nhân Huệ bảo đảm đạt điều kiện, tiêu chuẩn của phường để đến năm 2029 sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhân Huệ với phường Cổ Thành (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã). Khi sáp nhập thành 01 phường, thành phố có phương án sắp sếp, giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức,  không chuyên trách dôi dư đảm bảo theo đúng quy định.
Như vậy, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đối với thành phố Chí Linh: trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã; giai đoạn 2022-2030 giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã.

 
NGUYỄN NGỌC HỒNG
© Website Chí Linh quê tôi / www.chilinhquetoi.com là trang tin tức chuyên biệt về thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Chí Linh quê tôi cập nhập các bài viết từ các website, cơ quan báo chí chính thống bằng phần mềm biên tập tin bài tự động do MDCvn hỗ trợ giải pháp.
Vì vậy, các bài viết được 
Chí Linh quê tôi đăng tải lại thể hiện quan điểm của tác giả bài báo và cơ quan báo chí đăng tải thông tin, không thể hiện quan điểm của Chí Linh quê tôi.
Chí Linh quê tôi chỉ đơn thuần tổng hợp và đăng tải lại thông tin.
Các trang khác chia sẻ lại thông tin từ website Chí Linh quê tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà mình chia sẻ từ website Chí Linh quê tôi.
Mọi ý đóng góp ý kiến, phản hồi xin gửi về email: 
nguoichilinhhd@gmail.com.
Ghi rõ nguồn "Chí Linh quê tôi / www.chilinhquetoi.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Du lịch Hải Dương
Quốc gia truy cập
Flag Counter
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay9,636
  • Tháng hiện tại675,008
  • Tổng lượt truy cập11,562,737
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây